Leven

Het leven van de monniken bestaat vooral uit ora et labora (bidden & werken).

Eerst en vooral is er het vele werk voor de abdij zelf (onderhoud gebouwen, tuin, bibliotheek, liturgie, etc.). Daarnaast heeft de gemeenschap een aantal activiteiten die de gastvrijheid van een benedictijnenabdij uitstralen.

Dit doet ze binnen haar muren via haar gastenhuis, de zegenkapel en haar gebed. Buiten de muren van de abdij vinden we een religieus en cultureel centrum terug, een gasthof en een jeugdheem.