Leven

Het leven van de monniken bestaat vooral uit ora et labora (bidden & werken).

Eerst en vooral is er het vele werk voor de abdij zelf (onderhoud gebouwen, tuin, bibliotheek, liturgie, etc.). Daarnaast beoefent de abdij haar gastvrijheid zoals Sint-Benedictus in zijn Regel ons vraagt.

Dit doet ze binnen haar muren via haar gastenhuis, de zegenkapel en haar gebed.

Buiten de muren van de abdij vinden we een religieus en cultureel centrum terug, een gasthof en een jeugdheem.

%d bloggers liken dit: