gemeenschap

In 2014 werd Heer Abt Dom Gerard Van Malderen osb, abt van Dendermonde, verzocht door de abdijgemeenschap om abt-administrator van Affligem te worden.

In 2019 werd Dom Franco Pynaert osb aangesteld als prior (lokale overste).

Ora et Labora, Bid en Werk: onder dit motto probeert elke monnik zich dienstbaar te stellen voor zijn gemeenschap.

Samen bidden wij in de abdij:

07.30 uur:   Lauden (morgengebed)

08.00 uur:   Conventsmis (Eucharistie)

11.45 uur:   Geestelijke lezing

12.00 uur:   Middaggebed

18.00 uur:   (Vespers) avondgebed

19.15 uur:   Lezingendienst (metten)

20.30 uur:   Completen (dagsluiting) of op zaterdag het vigilie van de zondag om 20.30 uur

Het gebed van de monniken bestaat vooral uit het zingen van de psalmen, maar omvat ook lectio divina en privaatgebed. Tijdens de eucharistieviering wordt er gregoriaans gezongen.

op zondag:

8 uur:          Lauden (morgengebed)

10 uur:        Gregoriaanse Hoogmis

12 uur:        Middaggebed

15 uur:        Vespers en Lof (avondgebed en aanbidding in de abdijkerk)

20.30 uur:        Completen (dagsluiting)

Om mensen de gelegenheid te geven om te bidden en een kaars te doen branden is de kerk de hele dag toegankelijk (vanaf 7 uur tot ongeveer 21 uur).