gemeenschap

Onze benedictijner gemeenschap:

In 2014 werd Vader Abt Gerard Van Malderen osb, abt van Dendermonde, verzocht door de abdijgemeenschap om abt-administrator van Affligem te worden. Dom Lukas Pijnaert osb werd aangesteld als lokale overste en prior claustralis.

Ora et Labora, Bid en Werk: onder dit motto probeert elke monnik zich dienstbaar te stellen voor zijn gemeenschap.  Elke monnik verricht zijn taak, zoals: portier, bibliothecaris, archivaris, verantwoordelijke van het jeugdheem, het cultureel centrum, het religieus centrum, het gastenverblijf, de keuken, het onderhoud van de gangen, de refter, de kerk, de gemeenschappelijke plaatsen en de tuin.

Samen bidden wij in de abdij:

op weekdagen:

07.30 uur:   Lauden (morgengebed)

08.00 uur:   Conventsmis (Eucharistie in de abdijkerk)

11.45 uur:   geestelijke lezing

12.00 uur:   Middaggebed

18.00 uur:   (Vespers) avondgebed

19.15 uur:   Lezingendienst (metten)

21.00 uur:   Completen (dagsluiting)

Het gebed van de monniken bestaat vooral uit het zingen van de psalmen, maar omvat ook lectio divina en privaatgebed.  Tijdens de eucharistieviering wordt er gregoriaans gezongen.

op zondag:

8 uur:          Lauden (morgengebed)

10 uur:        Gregoriaanse Hoogmis (in de abdijkerk)

12 uur:        Middaggebed

15 uur:        Vespers (avondgebed in de abdijkerk)

21 uur:        Completen (dagsluiting)

Daarnaast zijn er op zondag nog eucharistievieringen in de abdijkerk om 7 u. (gelezen Mis) en 18 u. (gezongen Mis)

Om mensen de gelegenheid te geven om te bidden en een kaars te doen branden is de kerk de hele dag toegankelijk.

Contact

Indien u nog vragen heeft kan u ons contacteren via onderstaand invulformulier.

Wij antwoorden u dan zo vlug mogelijk.