PAX

Na een lang en verdienstelijk leven

is in vrede naar het Vaderhuis teruggekeerd

onze dierbare medebroeder

Mgr. Fulgentius (Werner) Le Roy OSB

monnik-priester van de abdij Affligem

bisschop-emeritus van Pietersburg (Polokwane, Zuid-Afrika)

geboren te Beervelde op 23 augustus 1924 en overleden te Affligem op zaterdag 14 oktober 2017

De pontificale uitvaartdienst zal plaats hebben in de abdijkerk,

gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof

op zaterdag 21 oktober om 11 u.

gebedswake op vrijdag 20 oktober om 20 u. in de abdijkerk.

Welkom

IMG_4985

 

gemeenschap

In 2014 werd Vader Abt Gerard Van Malderen osb, abt van Dendermonde, verzocht door de abdijgemeenschap om abt-administrator van Affligem te worden. Dom Lukas Pijnaert osb werd aangesteld als lokale overste.

Ora et Labora, Bid en Werk: onder dit motto probeert elke monnik zich dienstbaar te stellen voor zijn gemeenschap.

Samen bidden wij in de abdij:

op weekdagen:

07.30 uur:   Lauden (morgengebed)

08.00 uur:   Conventsmis (Eucharistie in de abdijkerk)

11.45 uur:   Geestelijke lezing

12.00 uur:   Middaggebed

18.00 uur:   (Vespers) avondgebed

19.15 uur:   Lezingendienst (metten)

21.00 uur:   Completen (dagsluiting)

op zaterdagavond bidden wij het vigilie van de zondag om 20.30 uur

Het gebed van de monniken bestaat vooral uit het zingen van de psalmen, maar omvat ook lectio divina en privaatgebed. Tijdens de eucharistieviering wordt er gregoriaans gezongen.

op zondag:

8 uur:          Lauden (morgengebed)

10 uur:        Gregoriaanse Hoogmis (in de abdijkerk)

12 uur:        Middaggebed

15 uur:        Vespers en Lof (avondgebed en aanbidding in de abdijkerk)

21 uur:        Completen (dagsluiting)

Daarnaast zijn er op zondag nog eucharistievieringen in de abdijkerk om 7 u. (gelezen Mis) en 18 u. (gezongen Mis)

Om mensen de gelegenheid te geven om te bidden en een kaars te doen branden is de kerk de hele dag toegankelijk. De meeste diensten gaan door in de kleine kapel binnen het klooster. De dagelijkse Eucharistie en de Vespers op zondag gaan door in de abdijkerk.

Contact

Indien u nog vragen heeft kan u ons contacteren via onderstaand invulformulier.

Wij antwoorden u dan zo vlug mogelijk.